A ASOCIACIÓN | SERVIZOS | BOLETÍN | LIGAZÓNS | INSCRICIÓN | GALERÍA | CONTACTO | ONDE ESTAMOS?
········································································································································································

Boletíns informativos de OVICA:2013

·······························································································································

XAN | FEB | MAR | MAI | XUL | AGO-SET | OUT-NOV

2012
······························································································································
XAN | FEB | MAR | ABR | MAI-XUÑ | XUL-AGO | SET-OUT | NOV-DEC

2011

·······························································································································

XAN | FEB | MAR-ABR | MAI | XUÑ-XUL | AGO | OUT-NOV

2010
·······························································································································
XAN
| FEB | MAR | ABR-MAI | XUL-AGO | SET | OUT | NOV | DEC

2009
·······························································································································
XAN | FEB-MAR | ABR | MAI | XUÑ | XUL | AGO-SET | OUT | NOV | DEC

2008
·······························································································································
XAN | FEB | MAR | ABR-MAI | XUÑ | XUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEC

2007
······························································································································
XAN | FEB | MAR | ABR | MAI | XUÑ | XUL | AGO | SET | OUT | NOV

2006
·······························································································································
XAN | FEB | MAR | ABR | MAI | XUÑ | XUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEC

2005
·······························································································································

MAR | ABR | MAI | XUÑ | XUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEC

 

OVICA | Pazo de Feiras e Congresos | Avenida Fábrica da Luz s/n | Lugo | Galicia | E·27004 | tel 982 245 142 | NOTA LEGAL